Spolupráce s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava

Navázali jsme úzkou spolupráci s fakultou elektrotechniky a informatiky na vývoji a testování specializovaného software pro vyhledávání v nestrukturovaných dokumentech.