Nová verze SMILE 3.2

Pro školní rok 2016/17 jsme připravili novou verzi systému SMILE 3.2. obsahující úpravy RVP ZV, které zohledňují zrušení přílohy LMP (upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením).