Vzdělávací systém na Slovensku

Úspěšně jsme dokončili a předali část projektu Elektronizace vzdělávacího systému regionálního školství (EVSRŠ) pro Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky, který jsme zpracovávali pro DWC Slovakia a.s. jako odborní konzultanti.