Projekt ceske-skoly.info

Byl nám schválen projekt Elektronizace výuky s vazbou digitálních vzdělávacích objektů na rámcové vzdělávací programy (CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002733)